Move: A Bright Green Laptop

Design idé: En bæredygtig bærbar – designet til ikke at ende på sit liv på lossepladsen.

'A Bright Green Laptop', Move Design: Foto Move deisgn

'A Bright Green Laptop', Move Design: Foto Move Design

Idag er det ikke muligt at lave en computer, der efter ‘vugge til vugge’ princippet kan nedbrydes naturligt i løber af 6 mdr – eller en computer som kan skilles ad, når du er færdig med at bruge den. MOVE design begyndte at tænke kreativt og flyttede fokus fra nedbrydelighed til at udviklinge en abbonementsordning for computere. Fra at eje din computer kommer du herefter til at abonnere på computerproduktet.

’A Bright Green Laptop’ er første generation af en bærbar computer som ’vugge til vugge’ projekt, dvs. at designe produkter til forbrug uden samtidig at designe affald. Idéen er, at computeren fra fødslen er designes til ikke at ende på lossepladsen, og den indeholder både et fysisk produkt og en ’eco-leasing’ service. En ’tag tilbage ramme’ til producenten, som gør det muligt at genbruge vitale dele af den gamle computer. Det har endvidere været et krav, at computeren skulle kunne skilles ad, så enkelt dele kan genanvendes. Med dette oplæg til fremtidens computer vil forbrugerens adfærd forandres grundlæggende.

[media id=4 width=640 height=392]

Designere: MOVE, Danmark og Polyform Architecets

Producent: Zepto Computers, Danmark

Abonnementsordningen har nogle klare fordele for producenten, de vil få hånd om produktet i hele dets levetid, og dermed dermed kunne sikre, at en udtjent computer behandles forsvarligt efter endt brug. Genanvendlige dele vil kunne spare udgiften til nye komponenter. Forbruger og producent er i kontakt med hinanden gennem hele abonnementsordningen, hvilket kræver en god servicekvalitet fra producentens side, men samtidig giver gratis reklame.

Produktion: Computeren er endnu ikke sat i produktion – men forventes at komme det. Konceptet betyder, at producenten i stedet for at producere og sælge computer-hardware bliver en slags service-provider, som stiller hardware tilrådighed for kunderne. Det stiller krav om en helt ny struktur hos producenten, sådan at computeren kan opgraderes efter behov og genbruges når de er udtjente.

Distribution: Computeren er endnu ikke i produktion.

Genbrug/affald: En tilbagetagningsaftale med producenten skal sikre, at computeren bliver genbrugt, og at den lille del af affaldet, som ikke bliver udnyttet igen, destrueres på den mest miljørigtige måde.

Bemærkninger/ politik. Projektet er den del af CreativePARTNERSHIP, et EU-støttet projekt. MOVE mener, at en bæredygtig udvikling er det eneste rigtige i det 21 århundrede. En bevægelse væk fra en kortsigtet måde at drive forretning på. Det er ikke gjort med at skifte et materiale ud med et andet eller at skrue ned for varmen på kontoret. Man må komme med mere radikale og attraktive løsninger. Projektet har høstet anerkendelse hos Erhvervs- og Byggestyrelsen, som mener, at der her er tale om løsninger,  som danske virksomheder skal satse på i fremtiden.

Relaterede sider:
  1. Computeren – hverdagens design Computeren er både et stykke hverdagsdesign og et kommunikationsredskab for...
  2. Film Der er blevet tilrettelagt og produceret 7 små film til...
  3. Grøn elektronik Bæredygtig elektronik og energiøkonomi Meget af den nye forbrugerelektronik er...
  4. Bæredygtigt design fra 1980 og frem til i dag. I 1974 blev miljø sat på den politiske dagsorden i...
  5. Problemet med plastik Nye ideér og visioner: Victor Papanek og 'Vugge til Vugge' Victor...