Grøn elektronik

Bæredygtig elektronik og energiøkonomi

Meget af den nye forbrugerelektronik er blevet langt mere energiøkonomisk. Dvd, video, printere og bærbare computere har efterhånden et beskedent energiforbrug. Den bærbare computer kan have et forbrug på bare en tiendedel af forbruget på en stationær computer med skærm. Vigtigt er det, at man kan indstille sin computer til at gå i dvale, når man er væk fra den et par minutter. Energiforbruget vokser selvfølgelig, hvis man har mange apparater, for så vokser standby-forbruget markant.

Tiltag i forhold til at understøtte en grøn elektronik

EU-kommisionen har udarbejdet et direktiv om indsamling og behandling af affald fra elektronisk udstyr. Formålet er at få medlemsstaterne til at indføre et indsamlingssystem, der tvinger distributørerne til vederlagsfrit at tilbagetage det brugte materiale, og producenterne til at organisere affaldsbehandlingen. Fra 2008 skal de giftige tungmetaller så vidt muligt udskiftes med andre materialer. Den europæiske kommission har desuden lanceret et øko-mærke for elektroniske produkter, specielt pc,ere.

Greenpeace har siden august 2006 lavet en kvartalsmæssig rangordning af verdens førende elektronikvirksomheder, ”Guide to Greener Electronics”. Her måles virksomhederne på, hvor grøn og progressiv deres politik er i forhold til produktion, genbrug og tilbagetagning af egne produkter. I 2008 erklærer Greenpeace i deres årlige rapport, at elektronikbranchen har gjort betydelige fremskridt med hensyn til at øge de grønne tiltag. Overordnet påviser rapporten, at led-skærme, der sparer energi og samtidig ikke indeholder kviksølv, er blevet mere almindelige. Der anvendes stadig større mængder genbrugsplastik, og producenterne har etableret bedre tilbagetagnings-ordninger for deres gamle produkter. Der er lang vej endnu, men Greenpeace er faktisk optimistisk, ikke mindst, fordi de anser elektronikbranchen for at være en af verdens mest innovative, og de er overbevist om, at det med den rette prioritering skal lykkes at skabe rigtig grønne produkter til forbrugerne.

Relaterede sider:
  1. Computeren – hverdagens design Computeren er både et stykke hverdagsdesign og et kommunikationsredskab for...
  2. Move: A Bright Green Laptop Design idé: En bæredygtig bærbar – designet til ikke at...
  3. Computer Efter at en gruppe højt begavede universitetsstuderende med folk som...
  4. Computeren og miljøet Mere end en milliard computere er blevet sendt på markedet...
  5. Free soil, bus tour – en problematisering af E-waste Bæredygtig samtidskunst og design Free soil bus tour er et kunstnerisk...