Hvad er bæredygtigt design?

Bæredygtighed tænkning udfordrer i disse år mange designere. Klimaforandringer, et truet miljø og større ulighed i verden udfordrer designere til at udvikle nye innovative produkter og forståelsesparadigmer. Selve ordet bæredygtighed er et begreb, der handler om at opretholde en balance i økosystemer.Med ordene fra Brundtlandrapporten fra 1987 er bæredygtighed det, som ”skaffer menneskene og miljøet det bedste uden at skade fremtidige generationers mulighed for at dække deres behov.”

(se afnsit om bæeredygtighed)

Relaterede sider:
  1. Bæredygtigt design Hvad er bæredygtigt design? Bæredygtighed tænkning udfordrer i disse år...
  2. Bæredygtigt design fra 1980 og frem til i dag. I 1974 blev miljø sat på den politiske dagsorden i...
  3. Vind – en bæredygtigt energikilde [caption id="attachment_1782" align="alignright" width="220" caption="Vindmøller fra Vestas. Foto: Vestas"][/caption] Udviklingen...
  4. 1970´erne miljø design Design er et begreb, der kendetegner en plan eller en...
  5. Miljøbevidsthed og design  70´ernes begyndende miljøbevidsthed Igangsatte genbrugstanken, sammen med ’tilbage til naturen’...