Bæredygtigt design fra 1980 og frem til i dag.

I 1974 blev miljø sat på den politiske dagsorden i Danmark. Med den nye miljølov blev mange optaget af økologi, bæredygtige livsformer og ’grønne regnskaber’. Det var også på dette tidspunkt, at ’økohippier’ på Christiania og i Thylejren skabte fantasifulde bygninger af genbrugsmaterialer. Siden 1970’erne er mange forskellige metoder og teknikker blevet afprøvet.

I løbet af 1980’erne blev miljøproblemer et anliggende, som mange mennesker var optaget af. At tænke miljørigtigt var godt, og som konsekvens af det opstod der mange steder i Europa grønne politiske partier, i Danmark De Grønne, stiftet 1983. Nogle blev tilmed valgt ind i de nationale parlamenter, og i Tyskland kom Die Grünen med i regeringen i 1998. I løbet af 1990’erne faldt interessen for miljø- og klimaproblemer, mange havde en fornemmelse af, at tingene var kommet under kontrol. Der var snurrende vindmøller i landskabet, der var kommet filtre på kulkraftværkerne, og de fleste fabrikker ledte ikke længere forurenet spildevand ud. Giftudslippene var også blevet mindre, i hvert fald i den vestlige verden. Men det skulle vise sig, at disse i øvrigt gode tiltag ikke var nok. Der blev udledt alt for meget CO2 og stadig produceret et utal af miljøskadelige produkter. Affaldsbjergene voksede, og forbruget steg eksponentielt.

I den 3. verden  – ikke mindst i Asien – skete der i løbet af 1990’erne en tiltagende industrialisering, og befolkningen fik nu adgang til de samme materielle goder, som indtil da havde været forbeholdt Vesten. Lige pludselig blev der også anlagt motorveje og oprettet fabrikker, og som følge heraf opstod der bl.a. vandmangel og store forureningsproblemer.  Disse forureningsproblemer skyldes ikke bare, at den 3. verdens lande ofte har en underudviklet industri, hvor der ikke er økonomiske ressourcer og viden om, hvordan ting kan produceres på en miljømæssig forsvarlig vis, men også at den vestlige verden eksporterer affald til den 3. verden (se case om vugge-til-vugge-computer). I  begyndelse af det nye årtusind var der flere, der fik øjnene op for, at der faktisk var tale om ikke bare en miljøkrise, men også en klimakrise.

En lang række designere har siden 1960’erne været optaget af, hvordan man kan skabe bæredygtigt design. Siden 1970’erne er mange forskellige metoder og teknikker blevet afprøvet. Man kan sige, at det bæredygtige design på græsrodsniveau lagde ud med at benytte sig af low tech-løsninger i form af genbrugsdesign, selvbyg-møbler og multifunktionelt unisex-tøj for langsomt at udvikle sig til et område baseret på en højteknologisk industriel produktion og på en forskningsbaseret viden i store og små virksomheder.

 I dag står designere og producenter over for mange forskellige metoder og værktøjer, når de ønsker at skabe bæredygtige designløsninger. Det betyder, at hele området i dag er forbundet med en vis kompleksitet, for der er flere miljøparadigmer i spil på en og samme tid.

Relaterede sider:
  1. Hvad er bæredygtigt design? Bæredygtighed tænkning udfordrer i disse år mange designere. Klimaforandringer, et...
  2. Bæredygtigt design Hvad er bæredygtigt design? Bæredygtighed tænkning udfordrer i disse år...
  3. Vind – en bæredygtigt energikilde [caption id="attachment_1782" align="alignright" width="220" caption="Vindmøller fra Vestas. Foto: Vestas"][/caption] Udviklingen...
  4. Computeren – hverdagens design Computeren er både et stykke hverdagsdesign og et kommunikationsredskab for...
  5. 1970´erne miljø design Design er et begreb, der kendetegner en plan eller en...