Bionik

Naturens skønhed og egenskaber har inspireret mange designere. Når man systematisk bruger naturen som inspirationskilde i forbindelse med udvikling af design og produkter, hedder det bionik. Bionikken er i flere tilfælde tænkt sammen med bæredygtige strategier. Bionik er design, som på grundlag af naturens opbygning og funktion konstruerer tekniske produkter, apparater og systemer, der gennem efterligning søger at udnytte naturens løsninger. Eksempler herpå kan være opbevaring og omsætning af energi som i levende organer, informationsbehandling som i sanseapparater, datasystemer på grundlag af nervesystemer, billedbehandling som i insektøjne, radioteleskoper med forbillede i krebseøjne, fotosyntese i kunstige blade og tagkonstruktioner efter sneglehuse.

Med inspiration fra blandt andet Morpho-sommerfuglen og Guldmus har man blandt andet på Danmark Tekniske Universitet, arbejdet på at kunne  fremstille struktur-farver på baggrund af lys der dannes ved interferens. Lys, der dannes ved inteferens, er iriserende og kendetegnes udover sæbebobler og oliefilm fra det metalskinnende farvespil der ses på visse biller, sommerfugle, kolibrier og påfugle. Det bæredygtige perspektiv i disse arbejder med at kunstigt fremstille strukturfarver er at man kan undgå kemiske farvestoffer.

Sekskanter og Buckminster Fuller

En skildpaddes skjold består af en mosaik af sekskanter, hexakoraller består af sekskanter, snefnug er sekskantede eller seksdelte, en bikube er opbygget af sekskanter – ligesom mange celler. Når den sekskantede form findes i så mange forskellige organismer, såvel som i design skabt af mennesker, skyldes det et princip, som den engelske zoolog D’Arcy Thompson redegjorde for i sin bog On Growth and Forms fra 1912: at naturen og menneskelige frembringelser er underlagt de samme fysiske kræfter og mekaniske love.


Richard Buckminster Fuller (1895-1983) var en amerikansk arkitekt, opfinder og forfatter. Buckminster Fuller blev berømt for sine såkaldte geodætiske kupler, som stadig anvendes til radarstationer, udstillingsbygninger m.m. Kuplerne er opbygget af sekskantede og enkelte femkantede elementer i lette materialer. De kombinerer et minimum af materialeforbrug med meget stor styrke og har i forhold til overfladen et meget stort rumindhold.

Montreal Biosphère (1967) USA´s pavillon til verdens udstillingen 1972. Dette eksperimenterende center for biodiversitet var tegnet af. Foto: Buckminster Fuller.

Montreal Biosphère (1967) USA´s pavillon til verdens udstillingen 1972. Dette eksperimenterende center for biodiversitet var tegnet af. Foto: Buckminster Fuller.

Pavillonerne er hurtige at samle, lette at varme op og billige at producere, fordi de bruger et minimum af materiale. Det betyder, at de er energieffektive og på alle måder materiale- og resourcebesparende. Til verdensudstillingen i Montréal i 1967 havde Buckminster Fuller tegnet en 60 meter høj, kugleformet geodætisk kuppel. Han anvendte samme tankegang med hensyn til brug af energi og materialeeffektivitet indenfor andre arkitektur- og formgivningsprojekter. Efter dette første patent fortsatte Buckminster Fuller med at udforske naturens konstruktioner for at

se på, hvordan de kunne anvendes indenfor andre områder.

I sine bøger Operating Manual For Spaceship Earth og Synergetics præsenterede Buckminster Fuller sit ”Dymaxionkort” – et kort over Jorden med minimale fordrejninger. Fuller håbede, at det tydelige billede af Jorden kunne få menneskene til at indse, at resourcefordelingen i verden var skæv, og at det ville få politikere og alle til at kæmpe for, at Jordens ressourcer blev mere ligeligt fordelt. Buckminster Fuller var på mange måder en tidlig bæredygtig-tænker og -formgiver, der var optaget af bionikken.

(Kilder: Den Store Danske Encyklopædi; Bionik – mennesket lærer af naturen, Zoologisk Museum 2004; Janine M. Benyus: Biomimicry: Innovation Inspired by Nature, 1997.

Relaterede sider:
  1. 1970´erne miljø design Design er et begreb, der kendetegner en plan eller en...