Bæredygtigt design

Hvad er bæredygtigt design?

Bæredygtighed tænkning udfordrer i disse år mange designere. Klimaforandringer, et truet miljø og større ulighed i verden udfordrer designere til at udvikle nye innovative produkter og forståelsesparadigmer. Selve ordet bæredygtighed er et begreb, der handler om at opretholde en balance i økosystemer.Med ordene fra Brundtlandrapporten fra 1987 er bæredygtighed det, som ”skaffer menneskene og miljøet det bedste uden at skade fremtidige generationers mulighed for at dække deres behov.”

En beskyttelsesdragt fra "The Yes Man" der beskytte den enkelte borger mod klimaforandringer og miljøkatastrofer. En ironisk kommentar til ideen om at finde individuelle sikringsløsninger, frem vel gennemtænkte innovativeløsninger for et fælles bedste. Foto: Yes Men

En beskyttelsesdragt fra "The Yes Man" der beskytte den enkelte borger mod klimaforandringer og miljøkatastrofer. En ironisk kommentar til ideen om at finde individuelle sikringsløsninger, frem vel gennemtænkte innovativeløsninger for et fælles bedste. Foto: Yes Men

Alt hvad der designes – fra små objekter til hverdagsbrug til store bygninger, byplanlægning og energianlæg – har en mulighed for at indgå i bæredygtige kredsløb. En bæredygtig tilgang kan finde sted indenfor mange forskellige designfelter: industriel design, møbeldesign, kunsthåndværk, tøjdesign, arkitektur og landskabsdesign og alternative design af alternative energikilder. Bæredygtig designtænkning har skabt mange goder produkter og bygninger, der viser vejen frem for en fremtidig bæredygtig produktion og dermed et mere bæredygtigt samfund.

Det der er grundlæggende i den bæredygtige tænkning er, at vi alle har et ansvar for helheden, og at de, der har magten og de største økonomiske ressourcer, nødvendigvis også har de bedste muligheder for at ændre på tingenes tilstand. Da Danmark er et rigt land med stor design-know-how og gode traditioner for at indgå i samarbejder på tværs af traditionelle faggrænser, er det oplagt, at vi kan komme til at spille en afgørende rolle i forhold til udviklingen af bæredygtig innovation og bæredygtige designløsninger, som kan implementeres globalt.


Bæredygtig tankegang handler om en multidisciplinær helhedstænkning. Det handler i høj grad om at kunne se på tværs af traditionelle fag og at kombinere denne viden i en designløsning. Det kan implicere viden omkring råstofudvinding, materialer, produktionsmetoder, recirkulationsmetoder, kemi, biologiske kredsløb, æstetik, form, funktionalitet, holdbarhed, brug, etik, økonomi, arbejdsret, mærkningsordninger mm.

Arbejdet med bæredygtighed skal tænkes ind i designerens arbejdsproces fra starten. Bæredygtighed er ikke noget, der lige kan tilføjes i slutningen af en designproces, det er et helt mind-set, der skal være udgangspunktet for designprocessen.

Bæredygtige designløsninger handler med andre ord om vilje til forandring, ud fra en idé om et fælles bedste set i et globalt perspektiv.

FairTrade Designers samarbejder med lokale træskærere i Ghana - et FairTrade- projekt.

FairTrade Designers samarbejder med lokale træskærere i Ghana – et FairTrade- projekt.

Bæredygtighed er ikke længere et kontroversielt emne, men er i stigende grad begyndt at spille en rolle, i den politiske agenda, som udmønter sig i krav fra regeringerne rundt omkring i verden. Klimatopmødet er et eksempel på, at der arbejdes på at finde frem til globale løsninger i forhold til udledning af CO2. Bæredygtig tænkning kommer også til udtryk i den danske miljøstyrelses lovkrav samt EUs lovkrav.


Bæredygtighed handler om vilje til forandring

Den danske billedkunstner og tidligere lektor på det Kgl. Danske Kunstakademi, Morten Skriver, har gennem mange år været optaget af økologi og bæredygtig tænkning. Han mener ikke, at vi alene kan finde en vej ud af klimakatastrofen eller de miljømæssige katastrofer ved hjælp af teknologi – for ham at se kræver det en ny måde at se verden på, der fordrer, at man kan tage vare på skønheden og mangfoldigheden i såvel natur og kultur i stedet for at destruere den. Han skriver:

 Vores verden i dag er summen af valg taget af alle mennesker til alle tider. På samme måde bliver fremtiden bestemt af de valg, vi foretager os i dette øjeblik … fremtiden ligger omkring os som et åbent rum. Når som helst kan vi ændre historiens gang og tingenes tilstand. Vi behøver bare at vælge … Der er ingen, der havde villet ødelæggelserne. Ingen havde længtes efter et inferno af trafikanlæg og bebyggelse skulle brede sig ud over jordens landskaber. Ingen havde ønsket sig regnskovens udryddelse eller koralrevenes død. Ingen havde forstillet sig at Arktis pludselig skulle smelte for øjnene af os. Men vi ved i dag, at det alt sammen er uundgåelige og logiske konsekvenser af vores drømme og ønsker. Enhver kan se, hvad der foregår … Skønhed og ånd må bestandigt vige for det, der betaler sig økonomisk, uanset grimheden, dumheden og ulykkerne er blevet stadig mere iøjnefaldende …

Vores opgave består i at skabe et samfund, der eksisterer i balance med Jordens økologiske systemer. Al skønhed udspringer af dens (naturens) levende dynamik: Den uendelig variation af former, farver, af lyde, lys, altid skiftende og dog vedholdende konstante … Formuleringen af en økologisk æstetik er et forsøg på at forstå, hvordan vi kan bringe menneskeheden i overensstemmelse med livets forfinede og musikalske mod-entropiske organisering” … Overensstemmelsen mellem det det smukke, sande og gode bliver indlysende, når man først ser det” (Morten Skriver: Skønhedens befrielse – forslag til en økologisk æstetik, s. 330-332)

 det.”

Bæredygtighed handler med andre ord ikke bare om klima, men om et langt større problemkompleks, der både indbefatter en miljømæssig, en klimamæssig, en social/etisk, en økonomisk og en åndelig/skønheds dimension. Disse aspekter kan vægtes forskelligt, og det er helt klart, at der kan opstå interessekonflikter mellem disse felter.  Det mest udbredte er, at det økonomiske aspekt der er det styrende,  men det går ikke i bæredygtig tænkning – her skal alle aspekter tilgodeses (se økonomi).

Trekant Cirkel Cyklus

Relaterede sider:
  1. Hvad er bæredygtigt design? Bæredygtighed tænkning udfordrer i disse år mange designere. Klimaforandringer, et...
  2. Bæredygtigt design fra 1980 og frem til i dag. I 1974 blev miljø sat på den politiske dagsorden i...
  3. Vind – en bæredygtigt energikilde [caption id="attachment_1782" align="alignright" width="220" caption="Vindmøller fra Vestas. Foto: Vestas"][/caption] Udviklingen...
  4. Miljøbevidsthed og design  70´ernes begyndende miljøbevidsthed Igangsatte genbrugstanken, sammen med ’tilbage til naturen’...
  5. Design og Klima Hvad har design egentlig med klima at gøre? For mange...