Genbrugsdesign

En strategi indenfor bæredygtig tænkning er et fokus på genbrug. Det kan være i form af genbrugstøj, loppemarkedshandel eller genbrugsflasker, som cirkulerer i drikkevareproduktion og -omsætning, genbrug via sorteringsstationer på lossepladsen, af papir, emballage eller komponenter i elektroniske produkter.

Hvis et produkt eller materiale bliver brugt igen, bliver den energi, der er blevet brugt i første proces, ikke spildt. Desuden er verden ikke uudtømmelig for ressourcer og råstoffer: olien er en begrænset ressource, og ligeså er mange metaller, som tilmed kan være vanskelige at udvinde. Produkter, der er lavet af ét eller få materialer og som er lette at skille ad, er nemmere at genbruge.

 

Cyklus. Genbrugscirklen er tegnet i 1977 af Tage Mikkelsen (direktør for gendan a/s 1974-90) og bruges som symbol på de varer, der er fremstillet af mindst 45% genvundne råstoffer og har samme brugsværdi som tilsvarende varer af nye råstoffer. Mærket er indregistreret af gendan a/s (fra 1990 Rendan A/S). Det benyttes især på papirvarer, men også på bl.a. containere til indsamling af brugt glas og papir, hvor genbrugscirklen anvendes som et bredere symbol for genbrug.

Når du afleverer dåser og flasker med pant i butikken, hjælper du klimaet og miljøet. Brugte emballager kan nemlig genbruges eller blive til nye, og det kræver mindre energi og færre ressourcer end at fremstille flasker og dåser af nye råvarer. Dansk Retursystem A/S sørger for, at emballagerne bliver genanvendt. Det gør de ved at indsamle, sortere og forarbejde dåser og flasker. Herefter sender vi dem til virksomheder med speciale i at omdanne brugte emballager til nye materialer af høj kvalitet.

Genbrugscirklen er tegnet i 1977 af Tage Mikkelsen (direktør for Gendan a/s 1974-90) og bruges som symbol på de varer, der er fremstillet af mindst 45% genvundne råstoffer og har samme brugsværdi som tilsvarende varer af nye råstoffer.  Det benyttes især på papirvarer, men også på bl.a. containere til indsamling af brugt glas og papir, hvor genbrugscirklen anvendes som et bredere symbol for genbrug.

 Mange designere har gennem tiden fundet stor inspiration i at genbruge materialer, da brugte ting også tit fortæller andre historier end helt nye ting . Skjorter lavet af gamle vaskestykker, bluser lavet af gamle sokker eller vintage-mode, hvor det bliver en sport at finde særlige og unikke stykker tøj i en genbrugsbutik. Det kan også være genbrug af byggematerialer eller genbrug af metaller, plastic fra en computer eller en mobiltelefon. Genbrug af emballage kendes indenfor flaskeretursystemet – som med fordel kunne anvendes til andre former for emballage, da emballage udgør ca. 1/5 af den samlede affaldsmængde. Idéen i genbrug er at komme væk fra brug-og-smid-væk-tankegangen.

Friseskjorte

Belgieren Martin Magiela var blandt de første, der viste genbrugstøj på catwalken i Paris. Det samme gjorde Vivienne Westwood, der sammen med Malcolm McLaren skabte punkmoden i begyndelsen af 1970’erne Hun tog udgangspunkt i brugte t-shirts, som hun farvede og rev i stykker, skrev opråb på og tilførte en masse detaljer. Ved hjælp af redesignede t-shirts startede de en helt ny trend. Et andet eksempel er det canadiske tøjfirma Patagonia, skabt en flis på basis af genbrugsplasticflasker. Men ikke nok med det. Forbrugeren sender efter endt brug flisen retur, så den indgår i produktionen af en ny. Designfirmaet KOMPLOT har skabt stolen Nobody Chair (2008) af filt fremstillet af plastflasker (se under plasticcase).

Droog  – genbrug med humor

Den Hollandske designgruppe Droog Design,en international designkollektiv der blev startet i 1993 af Gijs Bakker og Renny Ramakers, var lige fra de blev dannet optaget af at skabe miljødesign og ikke mindst genbrug på en sjov, anderledes og humoristisk måde.

Droog betyder tør på hollandsk, men ordet indeholder samtidig betydningen humor,- som i begrebet tør humor.

Droog gruppen bevæger sig i krydsfeltet mellem design og kunst. Deres design er konceptuelt og ofte humoristisk og har  lige siden de startede været optaget af genbrug og bæredygtighed har været et vigtigt parameter for design kollektivet  gennem alle årene.

Humor og økologi kan siges at kendetegne Andreas Möllers urtepotte, formet i komøg,- et frodigt voksested for et tulipanløg og samtidig en oplagt souvenir fra Holland. Turisterne kan på denne måde hjælpe til med at løse problemet omkring de store mængder af husdyrgødning, som man også i Holland har vanskeligt ved at komme af med og køernes udledning af tarmgas også et stor problem i forhold til udledning af for meget co2 i biosfæren.

Urtepotte af komøg, design: Tejo Remy, Droog, Holland, 2002.Tejo Remy er også designeren bag en af Droog Designs klassikere: en kommode, der er sammenstykket af et kaotisk udvalg af gamle skuffer fra forskellige tider, der spændt sammen af en simpel rem. Her er tale om at skabe et møbel af genbrug og samtidig bliver  kommoden et erindrings skabende møbel, hvor de forskelligartede skuffer med hver deres fortælling og reference kan hjælpe os med til at skabe orden uden at historien og erindringen går tabt.

Retursystemer – recirkulation

Når du afleverer dåser og flasker med  pant i butikken, hjælper du klimaet og miljøet. Brugte emballager kan nemlig blive til nye, og det kræver mindre energi og færre ressourcer end at fremstille flasker og dåser af nye råvarer.

Dansk Retursystem A/S sørger for, at emballagerne bliver genanvendt. Det gør de ved at indsamle, sortere og forarbejde dåser og flasker. Herefter sender vi dem til virksomheder med speciale i at omdanne brugte emballager til nye materialer af høj kvalitet.

Plastfalsker kan også blive omskabt til fleece materiale der bruges til at skabe tøj af eller til møbler hvor designfirmaet KOMPLOT eksempelvis har skabt stolen ”Nobody chair” af filt fra plastisk flasker. ( se under plastikcase)

Relaterede sider:
  1. Nobodychair Fra plastikflaske til ”tekstil” [caption id="attachment_271" align="alignright" width="232" caption="Nobody chair...