Vind – en bæredygtigt energikilde

Vindmøller fra Vestas. Foto: Vestas

Vindmøller fra Vestas. Foto: Vestas

Udviklingen af de moderne vindmøller startede på et græsrodsinitiativ og blev langsomt en  etableret og professionelt drevet industri. Danmark har været frontløber i arbejdet med udvikling af vindmøller, og der ligger et stor pionerarbejde bag den verdenskendte danske vindmølle- industri. Vindmøller er ikke bare en vigtigt alternativ energikilde og ‘kraftværk’ , den er også et stykke visuelt design eller arkitektur i landskabet – et tegn på energi og bæredygtighedstænkning.

I dag står der vindmøller mange steder i det danske landskab, og vindmøllerne har på lige fod med elmaster, biogasanlæg og kulkraftværker været med til at skabe et nyt kulturlandskab. Det er ikke blot i landskabet at vindmøller er sat op, men også i havet, hvor der altid er masser af vind. Danmark har otte havvindmølleparker i drift.

I 2007 var 19,7 % af den danske elproduktion baseret på vindkraft. Med tre store havvindmølleparker i støbeskeen vil denne procentsats stige med omkring 8 %.

I 2002 fik Danmark 20% af sin elektricitet fra vindmøller. Planerne er, at  50 % af den elektriske energi i Danmark skal komme fra vindmøller i 2030. I EU blev der i 2008 opført 20 vindmøller på hver eneste arbejdsdag. Vindenergi er altså det fortrukne valg i Europas indsats for at nedsætte CO2 udslippet og de foruroligende klima- og miljøforandringer, som det medfører.

Vindkraft er indtil videre det økonomisk og miljømæssigt bedste alternativ til elproduktion med fossile brændsler. Udnyttelse af vindens energi forurener ikke,  hindrer udledning af CO2og nedbryder dermed ikke Jordens ressourcer, derfor er vindmøller et udtryk for bæredygtig energipolitik. En moderne vindmølle omdanner vindenergi til mekanisk arbejde og efterfølgende til elektricitet ved hjælp af en generator. Moderne vindmøller bruges i dag stort set kun til fremstilling af elektricitet og spiller en vigtig rolle i den vedvarende energiforsyning.

Set fra en bæredygtigmæssig vinkel er en vindmølle således en fantastisk god investering, der i løbet af sin levetid leverer 80-100 gange så meget energi, som der bruges til dens fremstilling.

Der er flere grunde til, at vind er en bæredygtig energikilde og dermed et godt stykke design

1) Vind er en ubegrænset ressource.

2)Vindkraft bidrager til en højere grad af selvforsyning og dermed uafhængighed af de   olieproducerende lande i Mellemøsten.

3) Vindkraft er en CO2-neutral energiform,  der bidrager aktivt til at reducere udledningen af drivhusgasser. Den er dermed en bæredygtig energikilde.

4) Vindkraft kan delvist erstatte fossile energikilder (kul, olie og naturgas).


Der er dog også indvendinger mod opstilling af vindmøller. Mange synes f.eks., at vindmøller virker skæmmende i landskabet, der er klager over støjgener, ligesom møllernes mulige negative påvirkning af fugle- og dyreliv vækker modstand. Elproduktion fra vindmøller kommer jo, som vinden blæser, og teknisk er det en stor udfordring at skulle integrere de store udsving i elproduktionen i elnettet.

Men disse forbehold skal holdes op mod de foruroligende udvikling som klimaforandringerne medfører.


Relaterede sider:
  1. Vind Vindmøller og moderne vindenergi Vindkraft er indtil videre det økonomisk...
  2. Bæredygtigt design fra 1980 og frem til i dag. I 1974 blev miljø sat på den politiske dagsorden i...
  3. Bæredygtigt design Hvad er bæredygtigt design? Bæredygtighed tænkning udfordrer i disse år...
  4. Hvad er bæredygtigt design? Bæredygtighed tænkning udfordrer i disse år mange designere. Klimaforandringer, et...
  5. Livscyklusvurdering (LCA) af Vestas Møller Vestas har siden 1999 arbejdet med livscyklusvurderinger (Life Cycle Assessment,...