Livscyklusvurdering (LCA) af Vestas Møller

Vestas har siden 1999 arbejdet med livscyklusvurderinger (Life Cycle Assessment, LCA). Formålet er at:

 • kunne dokumentere Vestas’ vindmøllers miljøpræstationer.
 • bruge resultaterne til at udvikle vindmøller, der påvirker miljøet endnu mindre end i dag.

Vestas arbejder konstant på at minimere forbruget af materialer til fremstilling af vindmøller og effektivisere møllenerne produktion af energi. Og det er deres intention at udføre livscyklusvurderinger for samtlige mølletyper i produktprogrammet.

Minimal miljøpåvirkning

Sammenlignet med miljøeffekterne fra gennemsnitlig europæisk elproduktion er påvirkningen af miljøet minimal i en vindmølles livscyklus på 20-25 år:

 • Fremstilling af råvarer.
 • Produktion af emner.
 • Vindmøllens energiproduktion.
 • Bortskaffelse af vindmøllen.

Fremstilling af råvarer til vindmøllen og produktion af møllen påvirker miljøet negativt. Møllens produktion af energi og den store procentdel af møllen, der kan genanvendes (80 % for en V90-3,0 MW onshore mølle på et 80-meter tårn), har derimod en positiv indvirkning på miljøet.

Energimæssigt vil en V90-3,0 MW offshorevindmølle (Havvindmølle) tjene sig selv hjem mere end 35 gange i sin levetid. Eller det der svarer 284.600 MWh til ca. 84.000 husstandes årlige elforbrug.

 

Relaterede sider:
 1. Vindmølle designet af Jacob Jensen Design [media id=2 width=640 height=392] En vindmølle af Jacob Jensen...
 2. Vugge til Grav – LCA   Fra ”vugge til grav” blev et begreb og paradigme,...
 3. Vind – en bæredygtigt energikilde [caption id="attachment_1782" align="alignright" width="220" caption="Vindmøller fra Vestas. Foto: Vestas"][/caption] Udviklingen...
 4. Free soil, bus tour – en problematisering af E-waste Bæredygtig samtidskunst og design Free soil bus tour er et kunstnerisk...
 5. Sådan fungerer en vindmølle En vindmølle udnytter vindens energi til at producere elektricitet. Selve...