Livscyklusvurdering (LCA) af Vestas Møller

Vestas har siden 1999 arbejdet med livscyklusvurderinger (Life Cycle Assessment, LCA). Formålet er at:

 • kunne dokumentere Vestas’ vindmøllers miljøpræstationer.
 • bruge resultaterne til at udvikle vindmøller, der påvirker miljøet endnu mindre end i dag.

Vestas arbejder konstant på at minimere forbruget af materialer til fremstilling af vindmøller og effektivisere møllenerne produktion af energi. Og det er deres intention at udføre livscyklusvurderinger for samtlige mølletyper i produktprogrammet.

Minimal miljøpåvirkning

Sammenlignet med miljøeffekterne fra gennemsnitlig europæisk elproduktion er påvirkningen af miljøet minimal i en vindmølles livscyklus på 20-25 år:

 • Fremstilling af råvarer.
 • Produktion af emner.
 • Vindmøllens energiproduktion.
 • Bortskaffelse af vindmøllen.

Fremstilling af råvarer til vindmøllen og produktion af møllen påvirker miljøet negativt. Møllens produktion af energi og den store procentdel af møllen, der kan genanvendes (80 % for en V90-3,0 MW onshore mølle på et 80-meter tårn), har derimod en positiv indvirkning på miljøet.

Energimæssigt vil en V90-3,0 MW offshorevindmølle (Havvindmølle) tjene sig selv hjem mere end 35 gange i sin levetid. Eller det der svarer 284.600 MWh til ca. 84.000 husstandes årlige elforbrug.

 

Relaterede sider:
 1. Vind – en bæredygtigt energikilde [caption id="attachment_1782" align="alignright" width="220" caption="Vindmøller fra Vestas. Foto: Vestas"][/caption] Udviklingen...
 2. Sådan fungerer en vindmølle En vindmølle udnytter vindens energi til at producere elektricitet. Selve...
 3. Vind Vindmøller og moderne vindenergi Vindkraft er indtil videre det økonomisk...
 4. Vindmølle designet af Jacob Jensen Design [media id=2 width=640 height=392] En vindmølle af Jacob Jensen...
 5. Vindmøllernes historie Danmark har i mange år været førende indenfor vindmølleteknologi, og...